Karanlıkta ışığa yürüyenlere… 

MEZOPOTAMYA SİNEMA KOLEKTİFİ

Karanlıkta ışığa yürüyenlere…

Ji bo ê ku di tarîyê de berbi ronahîyê diçin… ​​

To those who walk in dark towards the light…

 À ceux qui marchent dans l’obscurité vers la lumière