Before Sunrise  (2014)


Şafakla Dönenler

Dad and son set to work in spite of the cruelty of the night and the weather. They try to sell vegetables which they have bought from big shops. They encounter with the pressure of the city police because of working as peddlers. They try to sell vegetables by running away all night. Their wheelbarrow is stolen after they sell some goods. They do not only try to sell goods by carrying them and search for their wheelbarrow but also get away from the city police. Can they find their wheelbarrow before the dawn? What will dad and son live during the night?

Before Sunrise, tries to tell difficulties which all labourers have in the point of Erdal and Merdan's views.
Şafakla Dönenler   (2014)

Before Sunrise


Filmde Erdal ve oğlu Merdan'ın bir gecelik hikâyesi anlatılmaktadır. Baba ve oğul gecenin acımasızlığı ve soğuğun sertliği karşısında işe koyulurlar. El arabaları ile büyük dükkânlardan yeşillik alarak karanlık duvar dibinde satmaya çalışırlar. Seyyar satıcılık yaptıkları için zabıtaların baskısı ile karşılaşırlar. Gece boyunca zabıtalardan kaçarak mal satmaya çalışırlar. Malların bir kısmını aldıktan sonra el arabaları çalınır. Hem sırtında malları taşıyarak satmaya çalışıp el arabalarını ararken hem de zabıtalardan kaçmaya çalışırlar. Gece bitip şafak vakti geldiğinde arabalarını bulabilecekler midir? Şafak vaktine kadar baba ve oğlu bir gece boyunca neler yaşayacaklardır?

BEFORE SUNRISE